Ремонт на покрив


Покривите на жилищните сгради се разделят най-общо на два вида-плоски и скатни, като всеки от тях изисква различни мерки за общ ремонт и енергийно обновяване.

Скатен покрив:

Типичните дейности по скатни покриви включват:

 • Ремонт дървена покривна конструкция с подмяна на изгнили части и елементи от дъвената покривна конструкция по образец на съществуващите;
 • Демонтаж стара и монтаж нова дъсчена и летвена обшивка;
 • Демонтаж стара и поставяне нова челна дъска;
 • Доставка и полагане на един пласт хидроизолационна мушама върху дъсчена обшивка;
 • Препокриване покрив с марсилски керемиди с използване на 100% нов материал (вкл. капаци) или с подмяна само на счупените керемиди;
 • Доставка и полагане топлоизолация от минерална вата;
 • Доставка на пожароустойчив гипсокартон и обшиване на дървената конструкция отвътре;
 • Възстановяване на бетонови шапки по комини;
 • Възстановяване на мазилка по комини;
 • Монтаж на нови олуци , надолучни поли и водосточни тръби.

Плосък покрив:

Типичните дейности по плоски покриви включват:

 • Демонтаж ламаринени шапки върху бордове;
 • Демонтаж метален капак на ревизионни отвори към покрив;
 • Демонтаж съществуваща хидроизолация до разкриване на бетон за наклон;
 • Изграждане / възстановяване вентилационни изходи;
 • Изграждане / възстановяване коминни тела;
 • Доставка и полагане на лек бетон за наклон;
 • Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация (рулонна; с минерална защитна посипка);
 • Доставка и полагане екстериорна минерална мазилка;
 • Доставка и монтаж шапки от поцинкована ламарина върху бордове;
 • Доставка и полагане тополоизолация от полутвърда каширана минерална вата под керамзитова посипка в/у таванската плоча и над машинно отделение и стълбищна клетка;