Саниране с мачтови работни подемници


Фирмата ни разполага с автоматизирана техника, която значително улеснява процеса на работа при саниране на сгради. Мачтовите подемни платформи, с които работим предлагат много по-голяма сигурност и ефективност при работа.

Извършили сме саниране и реновиране на редица представителни сгради в центъра на гр. София.

Декември 2015 завършихме два обекта по Оперативна програма  “Регионално развитие” 2007-2013 в град Стара Загора и в град Бургас.

По проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” по Програма на ООН в България за периода 2009-2011 ние извършихме цялостно обновяване на шест сгради намиращи се е София, Стара Загора, Благоевград и Ямбол.

Фирмата е извършила саниране и на редица представителни сгради в центъра на гр. София.

Всички усилия на инженерния състав и изпълнителските кадри са насочени към качественото и срочно извършване на СМР, съобразно проектните и технологични особености и коректното отношение към инвеститори и партньори.